Ubezpieczenie OC dla Hydraulika – jakie wybrać? Na co zwrócić uwagę?

grudzień 2, 2020

Ubezpieczenie dla Hydraulika – jakie wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Bardzo często, osuszamy mieszkania, które zostały zalane z winy osoby wykonującej instalację lub wykonującej naprawy instalacji. Cóż… „nie myli się tylko ten, kto nic nie robi”.
Jak zatem uchronić się przed konsekwencjami błędu w sztuce?
Podstawą ochrony jest dobra polisa ubezpieczeniowa. Polisa powinna składać się przynajmniej z dwóch najważniejszych składników tj. ubezpieczenia w zakresie OC (odpowiedzialność cywilna) oraz w zakresie mienia (tutaj mamy na myśli majątek należący do rzeczonego hydraulika).

W tym wpisie skupimy się na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – potocznie nazywanego OC.

Odpowiedzialność cywilna jest to przewidziany w przepisach prawnych obowiązek wynagrodzenia szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zasady tej odpowiedzialności określa kodeks cywilny i dzielimy je na odpowiedzialność deliktową (dotyczącą większości hydraulików – więc na niej się skupimy) oraz odpowiedzialność kontraktową (tutaj odsyłamy do art. 471 k.c).
Aby doszło do uznania odpowiedzialności cywilnej danego podmiotu (tutaj hydraulika), które doprowadziło np. do zalania domu lub zalania mieszkania muszą być spełnione trzy przesłanki odpowiedzialności deliktowej, tj.:

1. Zawinione lub zaniechane zachowanie, które doprowadziło do powstania szkody
2. Fakt powstania szkody
3. Związek przyczynowy pomiędzy zawinieniem, a faktem powstania szkody

Upraszczając, jeśli hydraulik „majstrował” przy instalacji wodnej i udowodnimy mu zaniechanie lub błąd w sztuce to mamy spełniony związek przyczynowo skutkowy.
Jeśli mamy spełnione powyższe 3 przesłanki, to możemy przyjąć odpowiedzialność na zasadzie winy: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” (art. 415 k.c.) – i przystępujemy do osuszania mieszkania lub osuszania domu z polisy OC. Często są to prace bardzo rozległe, kilkutygodniowe osuszanie, następnie remont po zalaniu, malowanie, wymiana parkietów, ościeżnic, drzwi czasami wymiana mebli w zabudowie. Mogłoby się wydawać, że prace w domach powodują znacznie większe ryzyko niż w mieszkaniach. Nic bardziej mylnego! Pamiętajmy, mieszkania zlokalizowane są w budynkach wielorodzinnych, wielolokalowych gdzie szkodę możemy wyrządzić również w lokalach przyległych, a więc zamiast osuszać i remontować jedno mieszkanie, trzeba naprawić szkodę w kilku.

To nie koniec… wyobraźmy sobie, że dokonujemy naprawy w mieszkaniu na 5 piętrze, a piętra od 1 do 4 są to lokale wynajmowane na krótki termin (bardzo popularne przed erą COVID – 19) i dochodzi do zalania 4 lokali poniżej tego, w którym nasz hydraulik dokonywał naprawy/wymiany jakiegoś elementu. Oprócz kosztów przywrócenia wszystkich lokali do stanu sprzed szkody, pojawiają się dodatkowe koszty związane z utraconym dochodem firmy, która wynajmowała mieszkania, te koszty również pokryje polisa OC. Analizując przypadek opisany powyżej, suma ubezpieczenia powinna pokryć osuszanie i remont pięciu mieszkań oraz wynajem czterech na okres osuszania i remontu.

Na co zwrócić uwagę zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

W pierwszej kolejności przenalizujmy wyłączenia odpowiedzialności. Nie będziemy tutaj reklamować żadnego z towarzystw. Ogólne warunki ubezpieczenia w zasadzie co roku ulegają mniejszym lub większym zmianom – warto mieć dobrego agenta ubezpieczeniowego, który dobrze zna produkty 3-4 towarzystw ubezpieczeniowych i będzie znał atuty poszczególnych ofert.

Wracając do wyłączeń, na dzień pisania tego tekstu jedno z wiodących towarzystw w zakresie OC dla firm ma dwa wyłączenia, które mogą wydawać się bliskie branży budowlanej:

1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu. Mamy tutaj wyłączenie na powolne działanie wilgoci i zagrzybienie – w naszej ocenie są to szkody polegające np. na zagrzybieniu pokoju, w którym jest zła wentylacja.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – Pamiętajcie, po suto zakrapianej imprezie lepiej odpocząć w domu 😉

Resztę wyłączeń omówcie ze swoimi agentami ubezpieczeniowymi… Omówicie również wysokość sumy ubezpieczenia, pamiętając o przykładach, które przytoczyliśmy powyżej.
Wobec tego, jaka powinna być suma ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej?
Nasza podpowiedź: wysoka!