ZALANIE MIESZKANIA, A POLISA UBEZPIECZENIOWA

grudzień 28, 2021

Dla mieszkań położonych w wielokondygnacyjnym bloku zalanie to dość częste zdarzenie, na które narażeni są mieszkańcy. Z tego powodu dochodzi do wielu szkód. Uszkodzeniu mogą ulec elementy stałe budynków takie jak ściany, posadzki jak również ruchomości: meble czy sprzęt AGD.

Do najczęstszych powodów zalania należą:

 • uszkodzenie lub niedrożność instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz grzewczej,
 • niedokręcony kran,
 • awaria pralki czy też błędy w montażu.

Kwestia zalania mieszkania i finansowej odpowiedzialności nie jest jednoznaczna, ponieważ nie zawsze wina leży po stronie sąsiada, od którego woda przelała się nam do mieszkania. Może być winny zarządca budynku, deweloper, a czasem wina spoczywa na producencie sprzętu domowego.

Wielu z Nas zastanawia się co należy zrobić, gdy dojdzie do zalania mieszkania?

Pomocna i niezbędna okaże się polisa mieszkaniowa. Pod warunkiem, że jej zakres obejmuje odpowiednie ryzyka. Jeżeli posiadamy taką polisę możemy liczyć na pomoc finansową i szybką naprawę szkody.

Bardzo istotne jest zgłoszenie szkody w odpowiednim czasie. Najczęściej na zgłoszenie zalania i innej szkody mamy od 3 do 7 dni, natomiast Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę bezspornej części odszkodowania. Część sporna wymaga ustalenia dodatkowych okoliczności, na które ubezpieczyciel ma dodatkowe 15 dni.

W dzisiejszych czasach Towarzystwa Ubezpieczeniowe umożliwiają ubezpieczonemu zgłoszenie każdej zaistniałej szkody na wiele sposobów:

 • telefonicznie
 • poprzez wypełniony formularz internetowy
 • korespondencję mailową
 • zgłoszenie w oddziale Towarzystwa
 • przesłanie SMS-a
 • powiadomienie listowne

Oczywiście występują sytuacje gdy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę wywołaną zalaniem należą do nich:

 • Gdy do zalania doszło w wyniku intensywnych opadów w skutek niewłaściwego stanu dachu, rynien, okien lub innych elementów budowy,
 • Jeżeli mieszkanie zalały wody gruntowe, a nie było to skutkiem opadów atmosferycznych lub powodzi (niektóre towarzystwa posiadają takie ryzyko w zakresie, a inne nie),
 • Użycie niewłaściwych materiałów budowlanych, lub błędy w wykonawstwie,
 • Podczas intensywnych opadów okna w mieszkaniu nie zostały należycie zamknięte,
 • Do szkody doszło w wyniku niedbalstwa mieszkańców lokalu lub z powodu działania umyślnego.

Zalanie jest jednym z tych zdarzeń, które znajduje się w każdej polisie, ale musimy pamiętać o tym, że chcąc się zabezpieczyć przed zalaniem przez Nas mieszkania sąsiadów powinniśmy poszerzyć ją o OC w życiu prywatnym, zapewnia ona pokrycie szkód, które my albo nasze dzieci bądź zwierzęta wyrządzimy innym. A to oznacza, że jeśli to my zalaliśmy mieszkanie sąsiada, a nie mamy odpowiedniej polisy za szkodę płacimy z własnej kieszeni.

Podsumowując: szkody spowodowane zlaniem mieszkania, naprawia się rozpoczynając od takich prac jak lokalizacja miejsca wycieku wody, następnie należy przeprowadzić osuszanie mieszkania, a na końcu remont po zalaniu. Bardzo często powyższe prace należy wykonać zarówno w mieszkaniu, w którym doszło do awarii wodnej, jak również w mieszkaniu, które zostało zalane. W dobie szalejących cen materiałów budowlanych, jak również wysokich cen usług, bardzo ważnym jest posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Każdemu właścicielowi lub wynajmującemu mieszkanie zalecamy wykupienie polisy: OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia przekraczającą 100 000zł, ponadto każdy posiadacz nieruchomości powinien ubezpieczyć swoje mieszkanie/dom w zakresie stałych elementów oraz mienia ruchomego – tutaj suma ubezpieczenia, zależna jest m.in. od lokalizacji mieszkania jak również od jego standardu wykończenia.

Pamiętajcie – dobra polisa zabezpieczająca Wasz dom lub mieszkanie to koszt zaczynający się od około 500zł w skali roku.